Opnieuw 2 sterren

SC Zonnbeke heeft tijdens hun nieuwe audit opnieuw het 2 sterren label behaald.

Vier jaar terug vroegen we, na onze eerste audit, een provinciale audit aan. Met succes.

We behaalden ons beoogde 2 sterren label, waardoor we de kans kregen om met onze jeugd een trapje hoger te voetballen.

We stonden voor een 2 zeer grote uitdagingen, we grepen de kans om provinciaal te spelen aan en we moesten ons 2 sterrenlabel zien te bevestigen.

Eind 2015 werd onze jeugdwerking doorgelicht en we mogen met fierheid zeggen dat we op 4 juni opnieuw ons 2 sterren label mogen in ontvangst gaan nemen in Brussel.

Daardoor kunnen we de volgende jaren opnieuw op provinciaal niveau acteren.

We danken alle spelers,bestursleden,trainers,afgevaardigden,vrijwilligers,sponsoren die dit opnieuw